المان پست اسلایدر

بازدید مدیر شهرداری منطقه 4 از شرکت راصد صنعت توسعه

بازدید مدیر شهرداری منطقه 4 از شرکت راصد صنعت توسعه

بازدید مدیرعامل آب و فاضلاب اهواز از شرکت راصد صنعت توسعه

بازدید مدیرعامل آب و فاضلاب اهواز از شرکت راصد صنعت توسعه

برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت‌ حضرت‌ فاطمه‌ زهرا (س) با حضور کارکنان شرکت راصد صنعت توسعه

برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت‌ حضرت‌ فاطمه‌ زهرا (س) با حضور کارکنان شرکت راصد صنعت توسعه

بازدید فرماندار اهواز از تجهیزات و دستاوردهای شرکت راصد صنعت توسعه

بازدید فرماندار اهواز از تجهیزات و دستاوردهای شرکت راصد صنعت توسعه

نشست صمیمانه مدیرعامل و تلاشگران شرکت راصد صنعت توسعه

نشست صمیمانه مدیرعامل و تلاشگران شرکت راصد صنعت توسعه

آمادگی شرکت راصد صنعت توسعه برای کمک به مهار آبگرفتگی در خوزستان

آمادگی شرکت راصد صنعت توسعه برای کمک به مهار آبگرفتگی در خوزستان

بازدید مدیر شهرداری منطقه 4 از شرکت راصد صنعت توسعه

بازدید مدیر شهرداری منطقه 4 از شرکت راصد صنعت توسعه

بازدید مدیرعامل آب و فاضلاب اهواز از شرکت راصد صنعت توسعه

بازدید مدیرعامل آب و فاضلاب اهواز از شرکت راصد صنعت توسعه

برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت‌ حضرت‌ فاطمه‌ زهرا (س) با حضور کارکنان شرکت راصد صنعت توسعه

برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت‌ حضرت‌ فاطمه‌ زهرا (س) با حضور کارکنان شرکت راصد صنعت توسعه

بازدید فرماندار اهواز از تجهیزات و دستاوردهای شرکت راصد صنعت توسعه

بازدید فرماندار اهواز از تجهیزات و دستاوردهای شرکت راصد صنعت توسعه

نشست صمیمانه مدیرعامل و تلاشگران شرکت راصد صنعت توسعه

نشست صمیمانه مدیرعامل و تلاشگران شرکت راصد صنعت توسعه

آمادگی شرکت راصد صنعت توسعه برای کمک به مهار آبگرفتگی در خوزستان

آمادگی شرکت راصد صنعت توسعه برای کمک به مهار آبگرفتگی در خوزستان

بازدید مدیر شهرداری منطقه 4 از شرکت راصد صنعت توسعه

بازدید مدیر شهرداری منطقه 4 از شرکت راصد صنعت توسعه

بازدید مدیرعامل آب و فاضلاب اهواز از شرکت راصد صنعت توسعه

بازدید مدیرعامل آب و فاضلاب اهواز از شرکت راصد صنعت توسعه

برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت‌ حضرت‌ فاطمه‌ زهرا (س) با حضور کارکنان شرکت راصد صنعت توسعه

برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت‌ حضرت‌ فاطمه‌ زهرا (س) با حضور کارکنان شرکت راصد صنعت توسعه

بازدید فرماندار اهواز از تجهیزات و دستاوردهای شرکت راصد صنعت توسعه

بازدید فرماندار اهواز از تجهیزات و دستاوردهای شرکت راصد صنعت توسعه

نشست صمیمانه مدیرعامل و تلاشگران شرکت راصد صنعت توسعه

نشست صمیمانه مدیرعامل و تلاشگران شرکت راصد صنعت توسعه

آمادگی شرکت راصد صنعت توسعه برای کمک به مهار آبگرفتگی در خوزستان

آمادگی شرکت راصد صنعت توسعه برای کمک به مهار آبگرفتگی در خوزستان