اتمام پروژه ساخت 35 دستگاه الکتروپمپ 7.5 کیلووات به سفارش پالایشگاه آبادان

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

اهداف طرح:

ساخت 35 دستگاه الکتروپمپ 7.5 کیلووات RS100SW

موقعیت جغرافیایی طرح:

شرکت پالایش نفت آبادان 

پیمانکار اصلی:

شرکت راصد صنعت توسعه

مشخصات هیدرولیکی:

ظرفیت آبدهی 100 مترمکعب بر ساعت در ارتفاع 10 متر

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تنفیذ قرارداد: 97-99