احداث سیستم خنک کننده آب برگشتی کندانسورهای کشت و صنعت حکیم فارابی

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

اهداف طرح:

ساخت ایستگاه پمپاژ انتقال آب کانال برگشتی کندانسورها

احداث محوطه سیستم خنک کننده به مساحت 1400 متر مربع

احداث کانال انحرافی 

موقعیت جغرافیایی طرح:

کشت و صنعت فارابی

پیمانکار اصلی:

شرکت راصد صنعت توسعه

فعالیت های اجرایی طرح:

ساخت و نصب 4 عدد الکتروپمپ 315کیلووات

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تنفیذ قرارداد: 95-96