به سایت شرکت راصد صنعت توسعه خوش آمدید


Deprecated: تابع _register_controls از نگارش 3.1.0 منسوخ شده است! به جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in C:\inetpub\wwwroot\wp-includes\functions.php on line 5453

Deprecated: تابع _register_controls از نگارش 3.1.0 منسوخ شده است! به جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in C:\inetpub\wwwroot\wp-includes\functions.php on line 5453

Deprecated: تابع _register_controls از نگارش 3.1.0 منسوخ شده است! به جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in C:\inetpub\wwwroot\wp-includes\functions.php on line 5453

Deprecated: تابع _register_controls از نگارش 3.1.0 منسوخ شده است! به جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in C:\inetpub\wwwroot\wp-includes\functions.php on line 5453

پروژه ها


Deprecated: تابع _register_controls از نگارش 3.1.0 منسوخ شده است! به جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in C:\inetpub\wwwroot\wp-includes\functions.php on line 5453

Deprecated: تابع _register_controls از نگارش 3.1.0 منسوخ شده است! به جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in C:\inetpub\wwwroot\wp-includes\functions.php on line 5453
ورود شرکت راصد صنعت توسعه به دفع آب های سطحی اهواز و شهرستان کارون

ورود شرکت راصد صنعت توسعه به دفع آب های سطحی اهواز و شهرستان کارون

اتمام پروژه ساخت 35 دستگاه الکتروپمپ 7.5 کیلووات به سفارش پالایشگاه آبادان

اتمام پروژه ساخت 35 دستگاه الکتروپمپ 7.5 کیلووات به سفارش پالایشگاه آبادان

الکتروپمپ عمودی شفت و غلافی جریان مختلط

الکتروپمپ عمودی شفت و غلافی جریان مختلط

احداث سیستم خنک کننده آب برگشتی کندانسورهای کشت و صنعت حکیم فارابی

احداث سیستم خنک کننده آب برگشتی کندانسورهای کشت و صنعت حکیم فارابی

احداث استخر سرپوشیده توسعه نیشکر

احداث استخر سرپوشیده توسعه نیشکر

احداث ایستگاه اصلی پمپاژ آبرسانی دعبل خزاعی

احداث ایستگاه اصلی پمپاژ آبرسانی دعبل خزاعی

احداث گلخانه موسسه تحقیقات آموزش نیشکر

احداث گلخانه موسسه تحقیقات آموزش نیشکر