جهت ديدن مشخصات اين الکتروپمپ به قسمت مشخصات فني برويد ...
Model RS 65WG SW
نوع الکتروپمپ
Power 5.5
Head 47.8
Flow 6
Voltage 380
RPM 2900
Ampere
Weight
Diameter discharge
توضیحات
نمودار عملکرد
موجود نمی باشد