ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی برگزار شد

ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی برگزار شد

ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی با حضور “علیرضا الماسوندی” معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری مدیریت منابع آب ایران، “عباس صدریان فر مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر “دکتر عبدناضری” و دیگر اساتید دانشگاهی در دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.