به سایت شرکت راصد صنعت توسعه خوش آمدید

احداث ایستگاه اصلی پمپاژ آبرسانی دعبل خزاعی

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

اهداف طرح:

جهت تأمین آب موردنیاز در کشت و صنعت دعبل خزاعی و افزایش سطح زیر کشت با توجه به وضعیت سطح آب رودخانه کارون 

موقعیت جغرافیایی طرح:

کشت و صنعت فارابی

پیمانکار اصلی:

فاز ۱ و ۲ ENI/NICO

فعالیت های اجرایی طرح:

7 سلول

7 دستگاه الکتروپمپ 195 کیلو وات

ظرفیت 15.75 متر مکعب بر ثانیه

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تنفیذ قرارداد: 1386

مدت زمان انجام پروژه: 90 روز