به سایت شرکت راصد صنعت توسعه خوش آمدید

احداث گلخانه موسسه تحقیقات آموزش نیشکر

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

اهداف طرح:

انجام تحقیقات بر روی فرآورده ها ی نیشکر 

تست بذر نهال نیشکر

موقعیت جغرافیایی طرح:

اهواز – کیلومتر 45 جاده آبادان-شرکت کشت و صنعت فارابی

پیمانکار اصلی:

شرکت راصد صنعت توسعه

فعالیت های اجرایی طرح:

اجرای ساختمان های :

ساختمان گرد افشانی، ساختمان آبیاری، ساختمان تاریک خانه، ساختمان گلدهی، ساختمان بذر افشانی، اتاق تاسیسات، اتاق کنترل

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ قرارداد: 95-96